Kotva
Aktuality
Základní informace k provozu školy s ohledem na covid - 19
31.8.2020

Základní informace k provozu školy s ohledem na covid - 19 (Velikost: 183.06 kB)

Asistentka pedagoga
26.8.2020

Hledáme asistentku pedagoga. Nástup možný ihned.

 
 
Projekt

 
 
Proškoly 
 
Mapa webu
A
A
A

Informace pro rodiče


Vážení rodiče,

v týdnu od 26. 10. do 30. 10. je škola z důvodu prodloužení podzimních prázdnin uzavřena.

V této době neprobíhá ani distanční výuka.

Dne 27. 10. budou třídní vyučující kontaktovat a informovat rodiče žáků, jejichž děti se distanční výuky od 14. – 23. 10. průběžně neúčastní.

 

V Kralupech nad Vltavou dne 21. 10. 2020

Mgr. Martin Luksík

 
 
 
 
Na základě rozhodnutí KHS ze dne 16. 10. je školní jídelna od 19. 10. uzavřena!!!
                                                                     
Mgr. Martin Luksík
 

 

Základní informace pro rodiče k průběhu distanční výuky na druhém stupni

 

Pracujeme podle dohodnutého rozvrhu – pro přímou výuku se škrtá poslední hodina předmětu v týdnu, určené předměty se nevyučují vůbec (Tv, Vv, Pč, Hv, Vo, Vz)

Na nevyučovanou - škrtnutou hodinu mají žáci zadanou práci. Hodina „volna“ slouží k dokončení práce, kterou žáci nezvládli během přímé výuky, k doporučené četbě, samostudiu, k ukázkám z youtube, …

Práci žákům zadáváme vždy na začátku každé vyučované hodiny. Je to i kontrola, že žák je na výuce přítomen.

Část práce vyžadujeme zpětně od žáků během probíhající hodiny. Pokud hodinu „vysíláme“ online, tak není potřeba, s žáky přímo komunikujeme.

 

Mgr. Martin Luksík

 
 
V případě problémů během distanční výuky kontaktujte pro technickou podporu přímo 
pana Václava Dvořáka na adrese:  vaclav.dvorak@zsrevolucni.cz

 

  

Vážení rodiče,

 

máme za sebou první měsíc výuky v novém školním roce. Celý jsme ho využili k získávání informací o úrovni vědomostí a dovedností žáků

z období distanční výuky, k jejich upevňování a procvičování těch jevů, které dělají žákům největší problémy. Od října již budeme, s přihlédnutím k těmto poznatkům, pokračovat podle ŠVP.

Od září jsme také upravili provoz školy tak, aby co nejvíce odpovídal zpřísněným hygienickým požadavkům na průběh výuky v souvislosti s Covid - 19. Zároveň bylo a je naším cílem výuku v rámci těchto pravidel omezovat co nejméně.

V první fázi jsme proto všechny pedagogy vybavili respirátory FFP2, které jsme pořídili z vlastních zdrojů a průběžně je dále přidělujeme. Dalších 300 kusů těchto respirátorů jsme obdrželi formou daru.

Třídní kolektivy se během dne nepřesouvají. Výjimkou jsou půlené hodiny, hodiny TV a PČ. Nové vyučovací skupiny s pevným obsazením vznikly pouze v rámci paralelních ročníků. Pokračují projekty z výzvy Šablon II, úspěšně proběhla škola v přírodě, pokračuje plavecký výcvik a připravujeme LVK. Ten za zcela jiných podmínek oproti minulým rokům. Úplně jsme zrušili divadelní představení a projekty v KaSSu. Zde by docházelo k velké koncentraci žáků ve vnitřních prostorách.

V případě nutnosti přechodu na distanční výuku budou žáci pracovat podle upraveného rozvrhu. Budeme využívat prostředí MO 365. Žáci mají své účty, znají své přihlašovací údaje a jsou přiřazeni do jednotlivých týmů. Těm, kteří nemají vlastí počítač, zapůjčíme pro potřeby výuky školní tablety. Dohodu o výpůjčce bude podepisovat zákonný zástupce žáka, ten také tablet obdrží a po skončení distanční výuky vrátí. Stále budeme pro Vaše pravidelné informování o průběhu a výsledcích vzdělávání používat Školu On-line. Zde také budeme zákonné zástupce z konkrétních tříd seznamovat s nařízeními KHS o případných opatřeních ze strany hygieny směrem ke škole.

V současné době nesmí probíhat klasické hodiny tělesné výchovy na druhém stupni. Využijeme tento prostor k procvičování a upevňování učiva jiných předmětů

V případě jakýchkoliv Vašich otázek k výuce či nějakých nejasností kontaktujte telefonicky nebo e-mailem příslušného vyučujícího nebo přímo vedení školy. Budeme se snažit na Vaše otázky či připomínky vždy co nejrychleji reagovat.

 

Mgr. Martin Luksík

 

Pomůcky na školní rok 2020 - 2021

 

1. stupeň

1. ročník (Velikost: 550.24 kB)

2. ročník (Velikost: 554.7 kB)

3. ročník (Velikost: 432.9 kB)

4. ročník (Velikost: 432.91 kB)

5. ročník (Velikost: 450.32 kB)

 

2. stupeň

6. ročník (Velikost: 443.01 kB)

7. ročník (Velikost: 438.78 kB)

8. ročník (Velikost: 445.94 kB)

9. ročník (Velikost: 450.26 kB)