Kotva
Aktuality
Základní informace k provozu školy s ohledem na covid - 19
31.8.2020

Základní informace k provozu školy s ohledem na covid - 19 (Velikost: 183.06 kB)

Asistentka pedagoga
26.8.2020

Hledáme asistentku pedagoga. Nástup možný ihned.

 
 
Projekt

 
 
Proškoly 
 
Mapa webu
A
A
A

Informace pro rodiče


Dne 30. 11. nastupují na prezenční výuku žáci 3. - 5. tříd a z druhého stupně třídy 6.A,B, 7.B, 8.A a 9. A,B.!!!
 
V distanční výuce pokračují třídy 6.C, 7.A,C a 8.B. Tyto třídy nastupují od 7. 12. a dále pokračují rotačně. Žáci 9. tříd zůstávají v prezenční výuce.
 

 

Informace k nástupu 1. a 2. tříd od 18. 11. 2020 

 

1. Od 18. 11. je v plném provozu od 6:00 hod. školní družina. Žáci budou rozděleni do 4 oddělení podle svých tříd. Odpolední družina končí v 16:30 hod. 

 

2. Výuka začíná v 8:00 hod. a končí tak, jak je stanovena v rozvrhu. Tělesná a hudební výchova se nevyučují. Hodiny těchto výchov budou využity pro upevnění stávajících dovedností. V případě příznivého počasí také k vycházkám nebo pobytu na školní zahradě. 

 

3. Po celou dobu ve škole je stanovena povinnost mít nasazenou roušku. V průběhu každé vyučované hodiny a během každé přestávky se krátce (5 min.) a intenzivně větrá. Ostatní protiepidemická opatření zůstávají v platnosti. Jde hlavně o zvýšenou hygienu rukou. 

 

4. Žáci na distanční výuce, kteří využívají služeb školní jídelny, si od tohoto data nemohou oběd zkonzumovat v jídelně, ale musí si ho odebrat do svých jídlonosičů a odnést. Výdej bude probíhat každý den mezi 12:30 – 13:00 hod. 

 

 

V Kralupech dne 12. 11. 2020

Mgr. Martin Luksík

 

 

Vážení rodiče žáků 7. tříd, 

 

i přes zatím nepříznivou situaci plánujeme uskutečnění lyžařského výcvikového kurzu na Benecku v termínu 28. 2. – 5. 3. 2021.

 

Pokud stále trvá Váš zájem o účast Vašeho dítěte na této akci, uhraďte prosím zálohu ve výši 1 800 Kč na účet školy č. 466036339/0800  do 11.12.2020.  Variabilní symbol pro platbu obdrží každý zájemce v nejbližší době. Termín pro úhradu doplatku bude cca týden před odjezdem, do 20.2.2021. S ubytovatelem je smluvně zajištěno, že pokud budou trvat vládní protiepidemiologická nařízení i v únoru 2021 a kurz nebude možné uskutečnit, zaplacená záloha bude vrácena v plné výši. 

 

V případě nedostatečného počtu došlých záloh bude akce ke dni 11.12. zrušena a LVK neproběhne. Došlé zálohy Vám budou obratem vráceny.

 

Ing. Lucie Laurová

vedoucí LVK

 

Základní informace pro rodiče k průběhu distanční výuky na druhém stupni od 2. 11. 2020 

 

Pracujeme podle dohodnutého rozvrhu – pro přímou výuku se škrtá poslední hodina předmětu v týdnu, určené předměty se nevyučují vůbec (Tv, Vv, Pč, Hv, Vo, Vz) Přímo nevyučovaná hodina není automaticky hodinou volna. Vycházíme z doporučení MŠMT. Online výuka by neměla přesahovat 3 vyučovací hodiny denně a dál by měl žák pracovat na zadaných úkolech. 

 

Každá vyučovaná hodina podle upraveného rozvrhu začíná online spojením pedagoga s žáky. Pedagog zjistí přítomnost žáků, určí cíl hodiny a způsob práce. Poté pokračuje ve výuce distanční formou. Prověří znalosti vybraných žáků, zadá práci a oznámí způsob kontroly a hodnocení. Hodnocení pedagog zapisuje do školy – online. Hodnocení může být i slovní. Musí být oznámeno nejpozději na konci každého týdne. 

 

Na nevyučovanou - škrtnutou hodinu mají žáci zadanou práci. Hodina „volna“ slouží k dokončení práce, kterou žáci nezvládli během přímé výuky, k doporučené četbě, samostudiu, k ukázkám z youtube, … Pedagog je v průběhu této hodiny k dispozici žákům pro případnou konzultaci, dovysvětlení. Tuto hodinu nevedeme online. Žák nemá povinnost být přítomen. Práci si může dokončit mimo tuto hodinu. Pokud tedy vyučující nepožaduje odevzdání práce v průběhu online hodiny, žák práci musí odevzdat dohodnutým způsobem nejpozději do konce kalendářního týdne. 

 

 

V Kralupech dne 26. 10. 2020 

 

Mgr. Martin Luksík

 

 

Vážení rodiče,

v týdnu od 26. 10. do 30. 10. je škola z důvodu prodloužení podzimních prázdnin uzavřena.

V této době neprobíhá ani distanční výuka.

Dne 27. 10. budou třídní vyučující kontaktovat a informovat rodiče žáků, jejichž děti se distanční výuky od 14. – 23. 10. průběžně neúčastní.

 

V Kralupech nad Vltavou dne 21. 10. 2020

Mgr. Martin Luksík

 
 
 
V případě problémů během distanční výuky kontaktujte pro technickou podporu přímo 
pana Václava Dvořáka na adrese:  vaclav.dvorak@zsrevolucni.cz

 

Pomůcky na školní rok 2020 - 2021

 

1. stupeň

1. ročník (Velikost: 550.24 kB)

2. ročník (Velikost: 554.7 kB)

3. ročník (Velikost: 432.9 kB)

4. ročník (Velikost: 432.91 kB)

5. ročník (Velikost: 450.32 kB)

 

2. stupeň

6. ročník (Velikost: 443.01 kB)

7. ročník (Velikost: 438.78 kB)

8. ročník (Velikost: 445.94 kB)

9. ročník (Velikost: 450.26 kB)