Kotva
Aktuality
Výsledky zápisu do 1. tříd
4.5.2020

seznam.pdf (Velikost: 191.16 kB)

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
4.5.2020

ochrana_zdravi_zs.pdf (Velikost: 1.05 MB)

Informace pro rodiče a žáky současných devátých tříd
16.4.2020

Zákon č.135/2020 (Velikost: 442.08 kB)

POZOR!!!
14.4.2020

Zápis do 1. tříd (Velikost: 38.47 kB)

Důležité upozornění pro rodiče žáků budoucích 6. tříd
30.3.2020

Kritéria 6. tř. (Velikost: 223.81 kB)

Doplňující informace k zápisu do prvních tříd pro školní rok 2020/2021
25.3.2020

Rodiče, kteří již využili možnosti elektronického zápisu, budeme telefonicky kontaktovat ohledně způsobu podpisu žádosti o přijetí ke vzdělání. Termín elektronického zápisu je prodloužen až do 30.4.2020. Den a čas zápisu, který jste si vybrali při přihlašování, se tímto ruší.

Zápis do 1. tříd
19.3.2020

Elektronický zápis  do budoucích 1. tříd je prodloužen až do 30. dubna. Zápis proběhne bez přítomnosti dětí.Žádáme především rodiče z naší spádové oblasti (zjednodušeně z téměř celé části Lobečku, ve které stojí škola, hraniční čarou je Mostní ulice), aby využili této možnosti zápisu. Vše potřebné najdete na webových stránkách školy v sekci Zápis do 1. tříd.

Mgr. Martin Luksík
Informace pro rodiče
12.3.2020
Rodiče,
jestliže potřebujete kontaktovat příslušného vyučujícího, použijte jeho e-mailovou adresu.
Všichni zaměstnanci mají adresu se svým jménem v tomto znění:
jméno.příjmení@zsrevolucni.cz
martin.luksik@zsrevolucni.cz
Mimořádné opatření
10.3.2020

Mimořádné opatření (Velikost: neznámá)

Důležitá informace
6.3.2020

Žádáme rodiče, aby v případě, že se vracejí z oblastí postižených koronavirovou nákazou nechali své děti doma v doporučené 14 denní karanténě a o tomto kroku nás informovali.Prosim, postupujte v souladu s doporučením KHS a Stř.kraje. Chraňte sebe i ostatní.

Informace k zápisovým lístkům
2.3.2020

Zápisové lístky je nutné vyzvednout dne 10.3.2020 od 7.30 - 17.00 hodin na sekretariátu školy primárním zástupcem na základě předložení platného průkazu totožnosti.

Informace pro rodiče
28.2.2020

Hygiena rukou - leták (Velikost: 1.9 MB)

Nabídka zaměstnání
6.1.2020
Do našeho kolektivu na první i druhý stupeň hledáme kvalifikované kolegy/kolegyně. Nástup podle dohody, nejpozději od srpna 2020. Více informací u vedení školy.
Mgr. Martin Luksík
Nabídka zaměstnání
3.12.2019

Hledáme asistentku pedagoga, možnost nástupu ihned.

Facebookové stránky
26.11.2019
Nové facebookové stránky školy naleznete na tomto odkaze: https://www.facebook.com/zsvaclavahavlakralupy/?modal=admin_todo_tour

 

Almanach
28.8.2019

V sekretariátu školy si můžete zakoupit almanach, který byl vydán při příležitosti 50. výročí otevření školy. Cena 100,- Kč.

almanach.jpg

Přehled pomůcek 2019/20
12.7.2019

Přehled pomůcek na šk. r. 2019/20 (Velikost: 206.01 kB)

50 let školy - program
12.7.2019

50 let školy - program

 
 
Projekt

 
 
Proškoly 
 
Mapa webu
A
A
A

Informace pro rodiče


Vážené kolegyně, kolegové, rodiče, žáci,

 

po dvou měsících se škola otevřela pro žáky 9. tříd. Od pondělí 25. května se vrací i žáci prvního stupně. K dobrovolné docházce se přihlásilo 172 žáků, kteří jsou rozděleni do 14 skupin. V provozu bude také 5 oddělení školní družiny a školní jídelna. Vše probíhá při dodržování přísných hygienických požadavků.

 

Škola během uzavření z epidemiologických důvodů nezůstala více než dva měsíce bez života. V první řadě proběhl zápis žáků do budoucích prvních tříd. Snažili jsme se vyhovět co největšímu počtu zájemců, přesto jsme museli několik rodiče zklamat. Zájem byl větší než naše možnosti. Do budoucích šestých tříd jsme přijali 28 žáků. I tady byl zájem větší než kapacita tříd. Přijali jsme i 6 žáků do stávajících tříd.

 

 Po celou dobu probíhala a stále probíhá distanční výuka žáků, do které se zapojili všichni pedagogové. Nepřítomnosti žáků ve škole jsme využili pro další vylepšení podmínek pro vzdělávání a výuku. Byly vymalovány všechny třídy na 1. a 2. stupni. Ve třídách 2.A a 2.B jsou nové vestavěné skříně. Ve všech třídách prvního stupně máme nové nástěnky. Vyměnili jsme školní tabuli ve 3. a 8. třídě. Ve čtyřech třídách druhého stupně je nové obložení stěn. V učebnách, které nyní slouží jako kmenové třídy (dříve učebna VV a HV), jsou nové interaktivní tabule. Celá škola má kompletní wifi pokrytí. Pořídili jsme 15 nových notebooků pro žáky do výuky, vytvořili virtuální třídy a připravujeme jejich rozšíření a další využívání od září 2020. Je objednán nábytek do učebny fyziky a chemie a další nutné šatní skřínky pro nové žáky 2. stupně, stejně tak do školní družiny. Drobné opravy proběhly v tělocvičně a rozšířilo se vybavení školní kuchyňky o ledničku, mikrovlnku a sušičku ovoce. Pro šikovné ruce máme nové šicí stroje, venkovní záhony byly osázeny pro podzimní sklizeň plodů na oblíbené dýňování.

 

Vám všem, kteří jste se podíleli na těchto činnostech, chci poděkovat za Vaši práci a popřát hlavně hodně zdraví do dalšího života a více klidu na práci.

 

Škola je připravena na červen i další školní rok.

 

                                                                                                               Mgr. Martin Luksík

 

 

Informace o provozu školní družiny od 25.5.2020

 

  • Ranní ŠD od 25.5.2020 odpadá.

 

  • Dítě je možné vyzvednout po obědě, nejpozději do 13:30 hodin nebo mezi 15 - 16 hodinou.

 

  • Samostatný odchod dítěte ze školní družiny je nutné doložit na Omluvenkovém listě.

 

  • Odpolední školní družina končí v 16:00 hodin.

 

  • Všechny zájmové kroužky jsou zrušeny.

 

V Kralupech nad Vltavou, dne 20.5.2020                           

 

Eva Klepetková, vedoucí ŠD

                    

Vážení rodiče žáků prvního stupně,

 

od 25. května se mohou vrátit do výuky žáci prvního stupně. Minulý týden jsme zjišťovali zájem o docházku žáků do školy a Váš ohlas nás velmi potěšil. Do školy nastupuje 172 dětí z 225. V 1. až 4. třídách budeme vytvářet 3 skupiny žáků, v 5. třídách počet dětí vychází na skupiny dvě. O rozdělení žáků do příslušných skupin Vás budou informovat prostřednictvím Školy-Online třídní učitelky ve středu 20.5. Žáci budou do skupin rozděleni také podle potřeb školní družiny.

 

Vyučujícími, kteří budou zajišťovat výuku mimo třídních učitelek, jsou tyto kolegyně:

 

1. třída: Mgr. Simona Varhaníková

2. třída: Mgr. Olga Hanušová

3. třída: Ing. Anežka Karafiátová a Bc. Helena Závodská místo Mgr. Hrušovské

4. třída: DiS. Helena Silovská

5. třída: Ing. Laurová místo Mgr. Plecháčové

 

Výuka pro 1. a 2. třídy začíná v 7:50 hod, pro ostatní v 8:10 hod. Ranní družina se nekoná.

 

Denní náplň práce a konec výuky Vám oznámí vyučující ve středu 21.5.

 

Vše ostatní probíhá podle metodiky MŠMT, která je k dispozici i na webových stránkách školy. Tam je ke stažení i potřebné čestné prohlášení. V případě potřeby si jej můžete vytištěné vyzvednout a podepsat každý den v tomto týdnu mezi 8:00 – 12:00 hod v sekretariátu školy.

 

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení:

 

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

 

· Příslušní pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách v rozmezí 7:45 – 8:05 hod tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami. 25. 5. si příslušní vyučující vyberou od žáků nebo zákonných zástupců podepsané čestné prohlášení. Ve vstupní hale si žáci vydezinfikují ruce a odeberou se do svých tříd. Žáci se nepřezouvají a nepoužívají šatní skříňky. Ve třídě sedí vždy na stejném místě. Při opuštění určeného místa musí mít žák nasazenou roušku. Místo opouští jen se souhlasem vyučujícího. Do jídelny odcházejí podle určeného pořadí a času. První třídy již v průběhu čtvrté vyučovací hodiny. Ve školní jídelně již provádí dohled a dopomoc pro žáky 1. a 2. tříd i příslušná vychovatelka školní družiny. Družina končí nejpozději v 16:00 hod.

 

· Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. O odložení roušek v učebně rozhoduje vyučující.

 

· Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

 

· Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.

 

· Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

 

· Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi.

 

· Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy na základě možností a potřeb školy. Žáci a rodiče se o složení a umístění skupiny v budově školy dozvědí 20. 5. prostřednictvím sdělení ve Škole-Online. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 21. 5..

 

· Vyučující pedagog zajistí pravidelné větrání minimálně jednou za 45 minut v délce 5 minut. Za karanténní místnost určena učebna 6.C v přízemí budovy.

 

V Kralupech nad Vltavou dne 18. 5. 2020                                                     Mgr. Martin Luksík

                                                                                                                      ředitel školy

 

 

Změna termínu poznávacího kurzu s angličtinou do Švédska

 

Vzhledem k současné epidemiologické situaci jsme se s organizátorem zájezdu dohodli na změně termínu zájezdu.

Poznávací zájezd se uskuteční na přelomu května – června 2021.

Jestliže s tímto posunem a účastí svého dítěte dále souhlasíte, vezměte, prosím, na vědomí.

V případě, že nemáte o tento termín zájem, kontaktujte nejpozději do konce června tohoto roku

vedení školy na telefonním čísle 311 284 943, 311 284 944, případně e-mail zs@zsrevolucni.cz

 

V Kralupech nad Vltavou 13. 5. 2020 Mgr. Martin Luksík

 

Informace pro rodiče a žáky 9. tříd - konzultace

Konzultace 9. třídy (Velikost: 311.99 kB)

 

Pro rodiče žáků 1. - 5. tříd

ve dnech 6. - 7. 5. vás individuálně prostřednictvím Školy-Online osloví třídní učitelky vašich dětí a budou zjišťovat váš zájem o výuku od 25. 5. Metodiku MŠMT a čestné prohlášení najdete na webu školy. Jde o dokument Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2020/2021. Vaši odpověď a rozhodnutí očekáváme nejpozději do pátku 15. 5. Podmínkou účasti žáků na výuce je podepsané čestné prohlášení. Ze strany školy budou splněny všechny podmínky tak, jak jsou v dokumentu specifikovány.
 
Mgr. Martin Luksík

 

Výsledky zápisu do 1. tříd

seznam.pdf (Velikost: 191.16 kB)

 

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

ochrana_zdravi_zs.pdf (Velikost: 1.05 MB)

 

Informace pro rodiče a žáky současných devátých ročníků

Zákon č.135/2020 (Velikost: 442.08 kB)

 

Přijímací řízení na střední školy

Informace pro žáky IX.A,B – Přijímací řízení (Velikost: 141.15 kB)

 

Důležité upozornění pro rodiče žáků budoucích 6. tříd

Kritéria 6. tř. (Velikost: 223.81 kB)

 

Doplňující informace k zápisu do prvních tříd pro školní rok 2020/2021

 

Rodiče, kteří již využili možnosti elektronického zápisu, budeme telefonicky kontaktovat ohledně způsobu podpisu žádosti o přijetí ke vzdělání. Termín elektronického zápisu je prodloužen až do 30.4.2020.

Den a čas zápisu, který jste si vybrali při přihlašování, se tímto ruší.

Mgr. Martin Luksík

 
Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského / dětského zařízení
Formulář (Velikost: 436.8 kB)
 
Rodiče,
na tomto odkazu najdete možnost přípravy k přijímacím zkouškám na střední školu které nabízí společnost Scio.