Kotva
Aktuality
Základní informace k provozu školy s ohledem na covid - 19
31.8.2020

Základní informace k provozu školy s ohledem na covid - 19 (Velikost: 183.06 kB)

Asistentka pedagoga
26.8.2020

Hledáme asistentku pedagoga. Nástup možný ihned.

 
 
Projekt

 
 
Proškoly 
 
Mapa webu
A
A
A

Informace pro rodiče


Informace pro naše budoucí prvňáčky a jejich rodiče.

Ve středu 16.června se setkáme s rodiči.
 
Na všechny naše nové žáčky se pak budeme těšit v pátek 18. 6 v 16:00 hod.
Prohlédneme si celou školu a samozřejmě se děti poznají se svými novými třídními učitelkami.
Určitě Vám odpovíme na vše, co Vás bude zajímat.
Budeme se těšit na naše první společné setkání.
 
Mgr. Martin Luksík
Mgr. Radana Pražienková
Mgr. Světlana Řádová
 
 
Informace pro rodiče žáků přihlášených na jazykový zájezd do Švédska.
 
 
Dnes nám byla v plné výši vrácena záloha za neuskutečněný zájezd do Švédska.
V příštím týdnu budeme posílat Vámi zaplacenou část na účet, ze kterého jsme platbu od Vás obdrželi.
 
 
V Kralupech nad Vltavou dne 11.6 2021                                                               
Mgr. Martin Luksík
 
 
Plánované ředitelské volno na pátek 4. června je zrušeno. Probíhá prezenční výuka, družina i jídelna jsou v plném provozu.
 
Mgr. Martin Luksík
 
 

Informace pro rodiče a žáky končící povinnou školní docházku

 

2. kolo přijímacího řízení na střední školy -  usnadnění orientace

 

Na portálu www.atlasskolstvi.cz najdete zveřejnění 2. kola přijímacího řízení v profilech středních škol, které toto kolo vyhlašují.

 

Ve vyhledávacím filtru je možné zadat volbu zobrazovat pouze školy pořádající 2. kolo přijímacího řízení - https://www.atlasskolstvi.cz/stredni-skoly?tworound=true . Dále je možné filtrovat regionálně a celkově tak získat přehled, které školy v konkrétním městě/okresu/kraji umožňují podat přihlášku do 2. kola přijímacího řízení.

 

V tuto chvíli ještě nemají na portálu zveřejněny informace o 2. kole PŘ všechny střední školy, kterých se to týká, což se však změní v příštím týdnu po vyhlášení výsledků 1. kola PŘ.

 
 
 
Informace pro rodiče k provozu školy od 17. května.
 
Od pondělí 17. 5. nastupují všichni žáci školy k plné prezenční výuce. Je ukončen rotační způsob docházky.
 
Bez omezení funguje i školní družina.
 
Testujeme antigenními testy dodanými přes MŠMT každé pondělí.
 
O případných změnách Vás budeme vždy informovat.
 
Všem rodičům a žákům děkuji za přístup k distanční výuce a také k průběhu testování, s kterým je vázáno znovuotevření školy
 
V Kralupech nad Vltavou dne 13. 5. 2021                                                                                           
Mgr. Martin Luksík

 

 

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 9. TŘÍD K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM (Velikost: 467.98 kB)

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12.4. 2021 (Velikost: 269.76 kB)

 

Informace pro účastníky jazykového zájezdu do Švédska

 

Vzhledem k vývoji epidemické situace a k potřebě případné intenzivní prezenční výuky byla celá akce definitivně zrušena. Zaplacená záloha bude škole vrácena na účet nejpozději v průběhu června a ihned potom obratem rozeslána na účty, ze kterých ji škola obdrželi.

 

V Kralupech nad Vltavou dne 6. dubna 2021

Mgr. Martin Luksík

ředitel školy

 

 

Informace ze školní jídelny 

                                             

Po Vašich dotazech na hygienickou stanici u byla učiněna příslušná opatření :

Pro konzumaci v jídelně se nic nemění.

Pro výdej mimo jídelnu platí tato pravidla :

Strava nesmí být vydávána do vlastních jídlonosičů.

 

ŠJ bude od 22.3.2021 pro zájemce vydávat jídlo do jednorázových termoboxů.

Cena termoboxů je  15,- Kč ( 1 termobox na hlavní jídlo a doplněk, 1 termomiska na polévku a 1 taška).

Termoboxy se platí hotově v kanceláři ŠJ před výdejem. S dokladem jde strávník do jídelny a zde si po čipnutí velikosti porce vyzvedne své jídlo.

Výdej bude od 12.30 – 13.00 hodin. 

 

17.3.2021                                 Charvátová Dana

                                                   vedoucí ŠJ 

 
 
 
Informace pro rodiče žáků 9. tříd k průběhu přijímacího řízení na střední školy.
 
Příloha (Velikost: 955.49 kB)
 
 
!!! Důležitá informace k organizaci zápisu dětí do budoucích 1.tříd !!!
 
Elektronická přihláška k zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 musela být odpojena.
Veškeré informace k zápisu získáte od pondělí 15. 3. vždy mezi 8:00 - 12:00 hod na těchto telefonních číslech:
 
311 284 944 - Mgr. Martin Luksík
 
311 284 943 - Mgr. Lucie Čiperová
 
315 726 192 - Alena Rogoňová
 
 
 
Informace k zápisu pro školní rok 2021/2022

 

Na webových stránkách školy v sekci Pro rodiče si na záložce Zápis do 1. třídy

otevřete Přihlášku k zápisu a vyplníte.

Přihláška slouží jako podklad pro Zápis k povinné školní docházce.

Při přijímání dětí postupujeme podle nastavených kritérií.

Přihlášku je možné vyplnit až od okamžiku jejího zpřístupnění, to je od 1. března 2021.

 

Mgr. Martin Luksík 

 
Prohlídka základní školy Václava Havla v Kralupech nad Vltavou
 
 
 
Informace pro rodiče zájemců o přijetí do 6. tříd pro školní rok 2021/2022
 
 
Vzhledem k úplnému naplnění kapacity budoucích 6. tříd (60 žáků) nemůžeme vyhovět žádným žádostem o přestup do naší školy, které nám průběžně docházejí. Novou paralelní šestou třídu budeme opět otevírat až ve školním roce 2023/2024.
 
 
Mgr. Martin Luksík
ředitel školy

 

Vážení rodiče žáků 7. tříd, 

 

i přes zatím nepříznivou situaci plánujeme uskutečnění lyžařského výcvikového kurzu na Benecku v termínu 28. 2. – 5. 3. 2021.

 

Pokud stále trvá Váš zájem o účast Vašeho dítěte na této akci, uhraďte prosím zálohu ve výši 1 800 Kč na účet školy č. 466036339/0800  do 11.12.2020.  Variabilní symbol pro platbu obdrží každý zájemce v nejbližší době. Termín pro úhradu doplatku bude cca týden před odjezdem, do 20.2.2021. S ubytovatelem je smluvně zajištěno, že pokud budou trvat vládní protiepidemiologická nařízení i v únoru 2021 a kurz nebude možné uskutečnit, zaplacená záloha bude vrácena v plné výši. 

 

V případě nedostatečného počtu došlých záloh bude akce ke dni 11.12. zrušena a LVK neproběhne. Došlé zálohy Vám budou obratem vráceny.

 

Ing. Lucie Laurová

vedoucí LVK

 

Základní informace pro rodiče k průběhu distanční výuky na druhém stupni od 2. 11. 2020 

 

Pracujeme podle dohodnutého rozvrhu – pro přímou výuku se škrtá poslední hodina předmětu v týdnu, určené předměty se nevyučují vůbec (Tv, Vv, Pč, Hv, Vo, Vz) Přímo nevyučovaná hodina není automaticky hodinou volna. Vycházíme z doporučení MŠMT. Online výuka by neměla přesahovat 3 vyučovací hodiny denně a dál by měl žák pracovat na zadaných úkolech. 

 

Každá vyučovaná hodina podle upraveného rozvrhu začíná online spojením pedagoga s žáky. Pedagog zjistí přítomnost žáků, určí cíl hodiny a způsob práce. Poté pokračuje ve výuce distanční formou. Prověří znalosti vybraných žáků, zadá práci a oznámí způsob kontroly a hodnocení. Hodnocení pedagog zapisuje do školy – online. Hodnocení může být i slovní. Musí být oznámeno nejpozději na konci každého týdne. 

 

Na nevyučovanou - škrtnutou hodinu mají žáci zadanou práci. Hodina „volna“ slouží k dokončení práce, kterou žáci nezvládli během přímé výuky, k doporučené četbě, samostudiu, k ukázkám z youtube, … Pedagog je v průběhu této hodiny k dispozici žákům pro případnou konzultaci, dovysvětlení. Tuto hodinu nevedeme online. Žák nemá povinnost být přítomen. Práci si může dokončit mimo tuto hodinu. Pokud tedy vyučující nepožaduje odevzdání práce v průběhu online hodiny, žák práci musí odevzdat dohodnutým způsobem nejpozději do konce kalendářního týdne. 

 

 

V Kralupech dne 26. 10. 2020 

 

Mgr. Martin Luksík

  

V případě problémů během distanční výuky kontaktujte pro technickou podporu přímo 
pana Václava Dvořáka na adrese:  vaclav.dvorak@zsrevolucni.cz

 

Pomůcky na školní rok 2020 - 2021

 

1. stupeň

1. ročník (Velikost: 550.24 kB)

2. ročník (Velikost: 554.7 kB)

3. ročník (Velikost: 432.9 kB)

4. ročník (Velikost: 432.91 kB)

5. ročník (Velikost: 450.32 kB)

 

2. stupeň

6. ročník (Velikost: 443.01 kB)

7. ročník (Velikost: 438.78 kB)

8. ročník (Velikost: 445.94 kB)

9. ročník (Velikost: 450.26 kB)