Kotva
Aktuality
Základní informace k provozu školy s ohledem na covid - 19
31.8.2020

Základní informace k provozu školy s ohledem na covid - 19 (Velikost: 183.06 kB)

Asistentka pedagoga
26.8.2020

Hledáme asistentku pedagoga. Nástup možný ihned.

 
 
Projekt

 
 
Proškoly 
 
Mapa webu
A
A
A

Informace pro rodiče


Informace pro rodiče zájemců o přijetí do 6. tříd pro školní rok 2021/2022
 
 
Vzhledem k úplnému naplnění kapacity budoucích 6. tříd (60 žáků) nemůžeme vyhovět žádným žádostem o přestup do naší školy, které nám průběžně docházejí. Novou paralelní šestou třídu budeme opět otevírat až ve školním roce 2023/2024.
 
 
Mgr. Martin Luksík
ředitel školy

 

 

Hodnocení za první pololetí školního roku 2020/2021

 

Na vysvědčení budou žáci hodnoceni klasifikací, která bude v některých případech doplněna o slovní zhodnocení práce konkrétního žáka.

 

Klasifikace bude vycházet ze zjištěné míry dosažení školních výstupů s přihlédnutím i k dalším skutečnostem ovlivňujícím výsledky vzdělávání.

 

Pedagogická rada se sejde 22. 1. 2021.

 

V Kralupech nad Vltavou dne 8. ledna 2021

 

Mgr. Martin Luksík

ředitel školy

 

 

Informace k provozu školy od 4. ledna 2021 do 10. ledna 2021

 

1. Prezenční výuka pro žáky 1. a 2. tříd.

 

2. Školní družina je pro ně otevřena od 6:00 hod do 16:30 hod.

 

3. Všichni ostatní žáci přechází na povinnou distanční výuku, která probíhá podle rozvrhu platného pro distanční výuku.

 

4. V případě obnovení výuky rotačním způsobem vždy nastupují k výuce od určeného data žáci zbývajících tříd a v prvním rotačním cyklu žáci ze tříd: 6. C, 7. A, 7. C a 8. B.

 

5. Školní jídelna je v provozu. Žáci na prezenční výuce mají obědy přihlášeny automaticky. Žáci na distanční výuce si musí pondělní oběd přihlásit nejpozději v pondělí 4. 1. 2021 do 8:00 hod, aby jim mohl být vydán a dále si jej objednávají klasickým způsobem. Oběd je žákům na distanční výuce vydáván každý den mezi 12:30 – 13:00 hod. Tito žáci nemohou oběd konzumovat ve školní jídelně, ale odnáší si oběd domů.

 

 

V Kralupech nad Vltavou dne 28. 12. 2020                                                    Mgr. Martin Luksík

                                                                                                                          ředitel školy 

 
 
Prohlídka základní školy Václava Havla v Kralupech nad Vltavou
 
 
 

Vážení rodiče žáků 7. tříd, 

 

i přes zatím nepříznivou situaci plánujeme uskutečnění lyžařského výcvikového kurzu na Benecku v termínu 28. 2. – 5. 3. 2021.

 

Pokud stále trvá Váš zájem o účast Vašeho dítěte na této akci, uhraďte prosím zálohu ve výši 1 800 Kč na účet školy č. 466036339/0800  do 11.12.2020.  Variabilní symbol pro platbu obdrží každý zájemce v nejbližší době. Termín pro úhradu doplatku bude cca týden před odjezdem, do 20.2.2021. S ubytovatelem je smluvně zajištěno, že pokud budou trvat vládní protiepidemiologická nařízení i v únoru 2021 a kurz nebude možné uskutečnit, zaplacená záloha bude vrácena v plné výši. 

 

V případě nedostatečného počtu došlých záloh bude akce ke dni 11.12. zrušena a LVK neproběhne. Došlé zálohy Vám budou obratem vráceny.

 

Ing. Lucie Laurová

vedoucí LVK

 

Základní informace pro rodiče k průběhu distanční výuky na druhém stupni od 2. 11. 2020 

 

Pracujeme podle dohodnutého rozvrhu – pro přímou výuku se škrtá poslední hodina předmětu v týdnu, určené předměty se nevyučují vůbec (Tv, Vv, Pč, Hv, Vo, Vz) Přímo nevyučovaná hodina není automaticky hodinou volna. Vycházíme z doporučení MŠMT. Online výuka by neměla přesahovat 3 vyučovací hodiny denně a dál by měl žák pracovat na zadaných úkolech. 

 

Každá vyučovaná hodina podle upraveného rozvrhu začíná online spojením pedagoga s žáky. Pedagog zjistí přítomnost žáků, určí cíl hodiny a způsob práce. Poté pokračuje ve výuce distanční formou. Prověří znalosti vybraných žáků, zadá práci a oznámí způsob kontroly a hodnocení. Hodnocení pedagog zapisuje do školy – online. Hodnocení může být i slovní. Musí být oznámeno nejpozději na konci každého týdne. 

 

Na nevyučovanou - škrtnutou hodinu mají žáci zadanou práci. Hodina „volna“ slouží k dokončení práce, kterou žáci nezvládli během přímé výuky, k doporučené četbě, samostudiu, k ukázkám z youtube, … Pedagog je v průběhu této hodiny k dispozici žákům pro případnou konzultaci, dovysvětlení. Tuto hodinu nevedeme online. Žák nemá povinnost být přítomen. Práci si může dokončit mimo tuto hodinu. Pokud tedy vyučující nepožaduje odevzdání práce v průběhu online hodiny, žák práci musí odevzdat dohodnutým způsobem nejpozději do konce kalendářního týdne. 

 

 

V Kralupech dne 26. 10. 2020 

 

Mgr. Martin Luksík

  

V případě problémů během distanční výuky kontaktujte pro technickou podporu přímo 
pana Václava Dvořáka na adrese:  vaclav.dvorak@zsrevolucni.cz

 

Pomůcky na školní rok 2020 - 2021

 

1. stupeň

1. ročník (Velikost: 550.24 kB)

2. ročník (Velikost: 554.7 kB)

3. ročník (Velikost: 432.9 kB)

4. ročník (Velikost: 432.91 kB)

5. ročník (Velikost: 450.32 kB)

 

2. stupeň

6. ročník (Velikost: 443.01 kB)

7. ročník (Velikost: 438.78 kB)

8. ročník (Velikost: 445.94 kB)

9. ročník (Velikost: 450.26 kB)