Kotva
Aktuality
Základní informace k provozu školy s ohledem na covid - 19
31.8.2020

Základní informace k provozu školy s ohledem na covid - 19 (Velikost: 183.06 kB)

Asistentka pedagoga
26.8.2020

Hledáme asistentku pedagoga. Nástup možný ihned.

 
 
Projekt

 
 
Proškoly 
 
Mapa webu
A
A
A

Informace pro rodiče


Informace k zápisu pro školní rok 2021/2022

 

Na webových stránkách školy v sekci Pro rodiče si na záložce Zápis do 1. třídy

otevřete Přihlášku k zápisu a vyplníte.

Přihláška slouží jako podklad pro Zápis k povinné školní docházce.

Při přijímání dětí postupujeme podle nastavených kritérií.

Přihlášku je možné vyplnit až od okamžiku jejího zpřístupnění, to je od 1. března 2021.

 

Mgr. Martin Luksík 

 
Prohlídka základní školy Václava Havla v Kralupech nad Vltavou
 
 
 
Informace pro rodiče zájemců o přijetí do 6. tříd pro školní rok 2021/2022
 
 
Vzhledem k úplnému naplnění kapacity budoucích 6. tříd (60 žáků) nemůžeme vyhovět žádným žádostem o přestup do naší školy, které nám průběžně docházejí. Novou paralelní šestou třídu budeme opět otevírat až ve školním roce 2023/2024.
 
 
Mgr. Martin Luksík
ředitel školy

 

Vážení rodiče žáků 7. tříd, 

 

i přes zatím nepříznivou situaci plánujeme uskutečnění lyžařského výcvikového kurzu na Benecku v termínu 28. 2. – 5. 3. 2021.

 

Pokud stále trvá Váš zájem o účast Vašeho dítěte na této akci, uhraďte prosím zálohu ve výši 1 800 Kč na účet školy č. 466036339/0800  do 11.12.2020.  Variabilní symbol pro platbu obdrží každý zájemce v nejbližší době. Termín pro úhradu doplatku bude cca týden před odjezdem, do 20.2.2021. S ubytovatelem je smluvně zajištěno, že pokud budou trvat vládní protiepidemiologická nařízení i v únoru 2021 a kurz nebude možné uskutečnit, zaplacená záloha bude vrácena v plné výši. 

 

V případě nedostatečného počtu došlých záloh bude akce ke dni 11.12. zrušena a LVK neproběhne. Došlé zálohy Vám budou obratem vráceny.

 

Ing. Lucie Laurová

vedoucí LVK

 

Základní informace pro rodiče k průběhu distanční výuky na druhém stupni od 2. 11. 2020 

 

Pracujeme podle dohodnutého rozvrhu – pro přímou výuku se škrtá poslední hodina předmětu v týdnu, určené předměty se nevyučují vůbec (Tv, Vv, Pč, Hv, Vo, Vz) Přímo nevyučovaná hodina není automaticky hodinou volna. Vycházíme z doporučení MŠMT. Online výuka by neměla přesahovat 3 vyučovací hodiny denně a dál by měl žák pracovat na zadaných úkolech. 

 

Každá vyučovaná hodina podle upraveného rozvrhu začíná online spojením pedagoga s žáky. Pedagog zjistí přítomnost žáků, určí cíl hodiny a způsob práce. Poté pokračuje ve výuce distanční formou. Prověří znalosti vybraných žáků, zadá práci a oznámí způsob kontroly a hodnocení. Hodnocení pedagog zapisuje do školy – online. Hodnocení může být i slovní. Musí být oznámeno nejpozději na konci každého týdne. 

 

Na nevyučovanou - škrtnutou hodinu mají žáci zadanou práci. Hodina „volna“ slouží k dokončení práce, kterou žáci nezvládli během přímé výuky, k doporučené četbě, samostudiu, k ukázkám z youtube, … Pedagog je v průběhu této hodiny k dispozici žákům pro případnou konzultaci, dovysvětlení. Tuto hodinu nevedeme online. Žák nemá povinnost být přítomen. Práci si může dokončit mimo tuto hodinu. Pokud tedy vyučující nepožaduje odevzdání práce v průběhu online hodiny, žák práci musí odevzdat dohodnutým způsobem nejpozději do konce kalendářního týdne. 

 

 

V Kralupech dne 26. 10. 2020 

 

Mgr. Martin Luksík

  

V případě problémů během distanční výuky kontaktujte pro technickou podporu přímo 
pana Václava Dvořáka na adrese:  vaclav.dvorak@zsrevolucni.cz

 

Pomůcky na školní rok 2020 - 2021

 

1. stupeň

1. ročník (Velikost: 550.24 kB)

2. ročník (Velikost: 554.7 kB)

3. ročník (Velikost: 432.9 kB)

4. ročník (Velikost: 432.91 kB)

5. ročník (Velikost: 450.32 kB)

 

2. stupeň

6. ročník (Velikost: 443.01 kB)

7. ročník (Velikost: 438.78 kB)

8. ročník (Velikost: 445.94 kB)

9. ročník (Velikost: 450.26 kB)